Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie města

2. 1. 2011

Historie města a přilehlých obcí je obsažena ve stálé expozici „Bučovice dějinách“, která je umístěna v muzeu na bučovickém zámku.

Město leží na břehu Litavy pod Kalvárií, v údolí říčky Litavy (Cezavy), v údolí mezi vrcholky Ždánického lesa a Litenčické pahorkatiny.

První zpráva je z roku 1322. Bučovice však vznikly již ve 13. století na důležité cestě z Brna do Uher jako středisko obchodu a řemesel, snad na místě starší obce, což dokládá objev z konce roku 2000, který prokazuje, že v prostoru dnešní zámecké zahrady a dvora stával v 1. polovině 13. století velký kamenný kostel. Současně s ním vyrostl na kopci Kalvárii malý středověký hrad, o čemž svědčí nejen název lokality Hradisko, ale i archeologické nálezy. V roce 1374 se staly městečkem. Časté střídání majitelů nevedlo k vytvoření stabilizovaného panství. To se povedlo až roku 1510 Tasovi z Ojnic. Šestnácté století je stoletím úspěšného rozvoje městečka. V okolí vyrostli četné vinice a chmelnice, bylo tu založeno 31 rybníků a pivovar, kvetla řemesla, hlavně soukenictví, hrnčířství a bednářství aj. Od středověku tu existovala židovská obec.  V průběhu třicetileté války bylo těžce postiženo, v roce 1631 vyhořelo a v roce 1645 bylo, s výjimkou zámku, poničeno Švédy. K novému rozvoji města došlo v průběhu 18. století, kdy se zde rozšířilo zejména tkalcovství a výroba keramiky.

 

Od 19. a 20. století převažuje dřevozpracující průmysl, hlavně v oblasti nábytkářství. Koncem dvacátého a začátkem jedenadvacátého století po rozpadu větších dřevařských firem, vznikají nové firmy, zaměřené především na zpracování kovů a zdravotních materiálů a drobnější soukromý sektor.

 

 

Město je hospodářským a vzdělávacím střediskem oblasti, jsou zde dvě základní školy a dvě střední školy – gymnázium (v roce 2002 oslavilo 100. Výročí založení) a obchodní akademie (v témže roce oslavila 50. Výročí založení).