Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírodní rezervace

2. 1. 2011

Přírodní rezervace Člupy

 

Při cestě mezi Křižanovicemi a Bučovicemi se nachází strmě svažitý amfiteátr ve tvaru podkovy, kde místy vystupuje na povrch podnoží, se 17 druhy chráněných xerotermních rostlin a řadou druhů ohrožených.

 

Přírodní rezervace Šévy

 

Nedaleko cyklotrasy spojující Mouřínov s Bučovicemi leží stepní stráň s výskytem 21 chráněných a ohrožených druhů rostlin.

 

Přírodní památka  Žlíbek

 

Mezi Mouřínovem a Rašovicemi jsou svažité pozemky s výskytem cenného společen-

stva chráněných a ohrožených druhů rostlin.

 

Přírodní rezervace Rašovský zlom – Chobot

 

Na západním okraji Rašovic se nachází stepní stráně s výskytem vzácných teplomilných rostlinných druhů ponticko - panonské květeny, chrání se pro zachování životního prostředí pro obojživelníky.

 

Přírodní rezervace Mušenice

 

Jižně od Rašovic je svah s jihozápadní expozicí, částečně zalesněn, s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin, zejména  velkého počtu druhů orchidejovitých.

 

Přírodní památka Jalový dvůr

 

Při cyklotrase vedoucí z Rašovic směrem ke zřícenině hradu Kepkova leží rybník s přilehlými loukami a lesem, kde se chrání životní prostředí pro rozmnožování a život 8 druhů obojživelníků a rostlin

.

Přírodní památka Hrubá louka

 

Jižně od Mouřínova je remízek s výskytem rostlin závislých na mykorrhize, např. bradáčku vejčitého, hruštíku širokolistého.

 

Přírodní rezervace Baračka

 

Jižně od Bučovic směrem k vrchu Slepice se rozkládá rezervace chránící cennou lokalitu  teplomilných druhů bylin stepních společenstev ponticko - panonské květeny, např. kozinec rakouský, kozinec dánský, oman oko Kristovo, oman vrbolistý, oman mečolistý, len tenkolistý, vstavač vojenský, koniklec luční, koniklec velkokvětý, kavyl vláskovitý, zvonek sibiřský. V sousedním lese je pravidelně pozorován výskyt kvíčal (Turdus pilaris).